Welsh Medium Students / Myfyrwyr Cyfrwng Cymraeg

 

​Yr ydym yn cynnig gwasanaethau Gyrfaoedd drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol Metropolitan Caerdydd​.

Os ydych am drafod eich anghenion drwy gyfrwng y Gymraeg, mae croeso i chi ofyn am weld aelod o staff sydd yn siarad Cymraeg. 

Mae’r gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynnwys cyfweliadau gyrfaol, cymorth gyda CVs a ffurflenni cais a darlithoedd gyrfaol yn trafod chwilio am waith a chynllunio am y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw anghenion arbenning cofiwch ofyn am gymorth gennym.

Yr ydym hefyd yn gweithio gyda’r Uned Gymraeg ym Mrifysgol Metropolitan Caerdydd i ddatblygu gwasanaethau a darpariethau yn gyffredinol i Gymry Cymraeg yn y brifysgol.

​Career links

www.cyfle.co.uk/ -Cwmni hyfforddi ar gyfer diwydiannau'r cyfryngau creadigol Cymru.
http://lleol.net/ - Hysbysebion swyddi Cymraeg.
www.mentrauiaith.org/ - Hysbysebion swyddi Cymraeg yn yr ardal ‘Gwybodaeth'.
www.safleswyddi.com/ -Hysbysfwrdd swyddi Cymraeg. 
www.swyddi360.com/ - Adran o’r cylchgrawn sydd yn hysbysebu swyddi Cymraeg.​