Darpariaeth Gymraeg

Postgraduate Art Courses

​Mae’r sector diwydiannau creadigol yn tyfu'n gryf yng Nghymru ac mae’r galw gan gyflogwyr am raddedigion sy'n medru’r Gymraeg yn ehangu trwy’r amser. Fel un o brif sefydliadau addysg uwch Celf a Dylunio yng Nghymru, mae'r Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd yn falch iawn i ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio’r Gymraeg. Mae yna gyfle i chi astudio hyd at 33% o unrhyw  gwrs israddedig trwy gyfrwng y Gymraeg, sef 40 credyd bob blwyddyn o astudio. Byddwch yn manteisio wrth astudio mewn grwpiau llai, a chewch gefnogaeth gan diwtor personol a thîm o staff profiadol sy’n medru’r Gymraeg. Mae gan yr Ysgol gymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg, a threfnwyd ystod o ddigwyddiadau allgyrsiol a chymdeithasol.

 ​
Mae cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf ar ffurf ysgoloriaeth a ddarparwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol (http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/).

Rydym hefyd yn gallu cynnal bob cam o’r broses ymgeisio yn y Gymraeg, o’r drafodaeth anffurfiol gyntaf a mynychu diwrnod agored hyd at eich cyfweliad - edrychwn ymlaen at eich cwrdd!
 
Os hoffech fwy o wybodaeth am y ddarpariaeth Cymraeg cysylltwch â hrwilliams@cardiffmet.ac.uk