Home>Cymraeg>Adrannau Gweinyddu a Chymorth

Adrannau Gweinyddu a Chymorth

​​​

 

​​

Mae'r modd y rhedir Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn llwyddiannus yn cael ei dadogi ar yr adrannau cymorth niferus a leolir dros dri champws.

Mae'r gwaith caled a chyfathrebu llwyddiannus a geir rhwng yr adrannau hyn, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill yn ein galluogi i redeg Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn effeithlon ac yn effeithiol.

 

  • Cyn-fyfyrwyr a Chyfeillion
  • Y Gofrestrfa Academaidd
  • Swyddfa'r DdarpariaethGydweithredol
  • Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr
  • Swyddfa Datblygu
  • Menter
  • Ystadau a Chyfleusterau –Gwasanaethau Eiddo
  • Ystadau a Chyfleusterau - Gwasanaeth Masnachol
  • Cyllid
  • Adnoddau Dynol
  • Dysgu ac Addysgu
  • Llyfrgell a Gwasnaethau Gwybodaeth
  • Caffael
  • Ymchwil
  • Ysgrifenydidaeth
  • Swyddfa Strategaeth
  • Gwasanaethau Myfyrwyr
  • Yr Uned Gymraeg