Home>Cymraeg>Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

​Ymholiadau cyffredinol: +44 (0)29 2041 6070

Ffacs: +44 (0)29 2041 6286

 

​Ysgolion Academaidd

Ysgol Gwyddorau Iechyd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB 
Ffôn: +44 (0)29 2041 6890
Ffacs: +44 (0)29 2041 6895
Ebost: cshs@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6154
Ffacs: +44 (0)029 2041 6944 
Ebost: csad@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Reoli Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6425
Ffacs: +44 (0)29 2041 6940
Ebost: csm@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Addysg Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed,
Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 7092
Ffacs: +44 (0)29 2041 6163 
Ebost: cse@cardiffmet.ac.uk

Ysgol Chwaraeon Caerdydd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed,
Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6591 / 6506
Ffacs: +44 (0)29 2041 6768
Ebost: css@cardiffmet.ac.uk

Cysylltiadau'r Adrannau 

Gwasanaethau Llety
Rheolwr Gwasanaethau Llety
Campws Cyncoed
Bloc A 
Prif Adeilad
Heol Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD, UK 
Ffôn: +44 (0)29 2041 6188/6189
Ffacs: +44 (0)29 2041 6968
ebost: accomm@cardiffmet.ac.uk
            
Asesu a Gwobrwyo

Y Gofrestrfa Academaidd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6015 
Ffacs: +44 (0)29 2041 6956
ebost: verificationofawards@cardiffmet.ac.uk

Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr
Rhodfa'r Gorllewin
Campws Llandaf
Caerdydd
CF5 2YB       
Ffacs: +44 (0)29 20416044
Ffôn: +44 (0)29 20416362

Derbyniadau: askadmissions@cardiffmet.ac.uk
Recriwtio Myfyrwyr: courses@cardiffmet.ac.uk
Cyswllt Ysgolion a Diwrnodau Agored: opendays@cardiffmet.ac.uk and schoolsandcolleges@cardiffmet.ac.uk
Gwasanaethau Creadigol: creativeservices@cardiffmet.ac.uk
Tîm y We: websupport@cardiffmet.ac.uk
Ehangu Mynediad: wideningaccess@cardiffmet.ac.uk
Digwyddiadau: corporateevents@cardiffmet.ac.uk
Ymgysylltu Allanol: cvwilliams@cardiffmet.ac.uk
Cyfathrebu: sbrown@cardiffmet.ac.uk

Ymholiadau'r Cyfryngau / Cysylltiadau cyhoeddus:
Effective Communication: E@effcom.co.uk, +44 (0)29 2083 8310
            
Swyddfa Datblygu
Campws Cyncoed 
Heol Cyncoed
Caerdydd
CF23 6BN
Ffôn: 02920 201590
Ebost: developmentoffice@cardiffmet.ac.uk

Cofrestru/Ffioedd/Benthyciadau Myfyrwyr
Y Gofrestrfa Academaidd
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6015 
Ffacs: +44 (0)29 2041 6956
ebost: registry@cardiffmet.ac.uk or enrolment@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth am ein cyn-fyfyrwyr
Swyddog Cyn-fyfyrwyr
Campws Cyncoed
Heol Cyncoed
Caerdydd
CF23 6BN
Ffôn: 02920 201590
Ebost: alumni@cardiffmet.ac.uk
 
Cyfleusterau Chwaraeon
Rheolwr Cyfleusterau Chwaraeon
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6777
Ffacs: +44 (0)29 2041 6903
ebost: sfm@cardiffmet.ac.uk

Recriwtio Myfyrwyr a Derbyniadau
Prifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC), Blwch SP 377
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6044 
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: courses@cardiffmet.ac.uk

Gwasanaethau Myfyrwyr
Deon y Myfyrwyr
Canolfan y Myfyrwyr
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6170
Ffacs: +44 (0)29 2041 6950
Rhif Minicom: 029 2041 6465
ebost: studentservices@cardiffmet.ac.uk
           
Undeb Myfyrwyr
Swyddfeydd yr Undeb
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Heol Cyncoed
Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6190
Ffacs: +44 (0)29 2076 5569
ebost: studentunion@cardiffmet.ac.uk
gwe: http://www.cardiffmetsu.co.uk/

Cysylltiadau Campws ​

Campws Llandaf
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Llandaf
Rhodfa'r Gorllewin, Caerdyd, CF5 2YB
Ffôn: +44 (0)29 2041 6138

Campws Cyncoed
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed,
Heol Cyncoed, Caerdydd, CF23 6XD
Ffôn: +44 (0)29 2041 6155

Ymholiadau eraill

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r cyfeiriad ebost canlynol: izone@cardiffmet.ac.uk

Neu galwch mewn i'r parth-g:
Dydd Llun 9.00yb - 4.00yp
Dydd Mawrth 9.00yb - 4.00yp
Dydd Mercher 10.00yb - 4.00yp
Dydd Iau 9.00yb - 4.00yp
Dydd Gwener 9.00yb - 4.00yp

 

Cwynion

www.cardiffmet.ac.uk/complaints​​​