David Price

 

​​​​

​Dirprwy Is-Ganghellor (Strategaeth a Pherfformiad)

David Price
BA (Anrh), TAR

Mae David Price yn Ddirprwy Is-ganghellor (Strategaeth a Pherfformiad), ac mae'n gyfrifol am arwain gwaith cynllunio strategol, rheoli perfformiad a fframweithiau cysylltiedig Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Fel aelod o Fwrdd yr Is-ganghellor, mae rôl David hefyd yn cynnwys cymryd cyfrifoldeb dros arwain mentrau a rhaglenni newid trawsbynciol, rheoli risg, Cynllun Ffioedd y Brifysgol a chynrychioli'r Brifysgol yn allanol.

Wedi'i eni yn Nenmarc a'i fagu yn Sarawak, Fiji ac Awstralia, cwblhaodd David ei addysg yn yr ysgol yng Ngwlad yr Haf, cyn astudio Hanes ym Mhrifysgol Sheffield. Ar ôl cwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol Newcastle Upon Tyne, bu'n addysgu mewn ysgolion uwchradd yng Ngwlad yr Haf a Dwyrain Sussex.

Cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 1999, roedd gyrfa David ym maes addysg uwch yn cynnwys gweithio i ddau Gyngor Cyllido yn y DU ar faterion polisi sy'n gysylltiedig ag ymchwil ac addysgu, yn y broses a gyfrannodd at yr adolygiadau cenedlaethol o ddarpariaeth llyfrgelloedd, dangosyddion perfformiad ac asesu ymchwil. Yna, mae wedi cyflawni swyddi sy'n ymwneud â chynllunio mewn tair prifysgol yn y DU.

Mae David wedi bod yn aelod o Gymdeithas Cynllunwyr Strategol Addysg Uwch ac wedi gweithredu fel cynghorydd ar gyfer prosiectau a noddwyd gan JISC. Mae ei ddiddordeb proffesiynol yn canolbwyntio ar ffactorau sy'n sail i ryngwyneb gorchmynion academaidd ac ariannol, yn enwedig datblygiad a'r defnydd o ddeallusrwydd busnes, rheoli risg, cynllunio adnoddau a systemau perfformio.

Manylion Cyswllt:

Ffôn: 029 2041 6106
Ffacs:029 2041 6190
Ebost:dcprice@cardiffmet.ac.uk
Clearing Course Vacancies for 2017. Call 0300 330 0755 to Secure Your Place.