Jacqui Hare

 

​​

Dirprwy Is-Ganghellor a Chyfarwyddwr Profiad y Myfyrwyr 

Jacqui Hare
BA, MA, TAR, FHEA

Penodwyd Jacqui yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym mis Awst 2010 ar ôl gwasanaethu fel Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu) ers 2003. Yn wreiddiol o Northumberland, graddiodd Jacqui mewn Saesneg o Brifysgol Caerhirfryn.

Mae gyrfa Jacqui ym maes addysg uwch wedi cynnwys nifer o rolau, yn wreiddiol fel darlithydd Saesneg ac yn fel Deon Materion Academaidd a Phennaeth yr Ysgol, cyn dod yn Bennaeth Cynorthwyol mewn Dysgu ac Addysgu. Mae ganddi brofiad helaeth o weithio fel Adolygydd QAA, Achredydd Academi Addysg Uwch, ac fel Arolygydd Ysgolion Annibynnol. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn sicrhau a gwella ansawdd ac mae wedi cadeirio llawer o ddilysiadau ac adolygiadau dramor, ynghyd â sicrhau datblygiad staff a gweithgarwch ymgynghoriaeth yn y wlad hon a thramor. 


Yn ei swydd bresennol fel Dirprwy Is-ganghellor, mae ganddi gyfrifoldeb dros yr holl strategaethau dysgu ac addysgu, gan gynnwys datblygu polisïau, portffolio o raglenni a addysgir a rheoli'r ysgolion academaidd yn gyffredinol. Mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau a gwella ansawdd, ynghyd â darpariaeth gydweithredol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Drwy gydol hyn oll, mae'n canolbwyntio ar ansawdd profiad dysgu'r myfyrwyr ac ar hyrwyddo ethos o ddysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr, gyda chysylltiadau agos â gofynion y cwricwlwm modern sy'n galluogi myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth o'r byd ac i fod yn gyflogadwy.

Manylion Cyswllt:

Ffôn:029 2041 6108 
Ffacs:029 2041 6910
Ebost:jhare@cardiffmet.ac.uk


Swyddog Cyswllt:    Jennie Warr

Ffôn:029 2041 6104
Ffacs:029 2041 6910
Ebost:jwarr@cardiffmet.ac.uk
Clearing Course Vacancies for 2017. Call 0300 330 0755 to Secure Your Place.