John Cappock

 

​​

Prif Swyddog Gweithredu

John Cappock yw Prif Swyddog Gweithredu'r Brifysgol. Mae'n gyfrifol am Gyllid, Adnoddau Dynol, Caffael, Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth, Ystadau a Chyfleusterau, Recriwtio Myfyrwyr a Marchnata, y Gofrestrfa ac Ysgrifenyddiaeth.

Mae wedi ennill gradd BA mewn Hanes ac Athroniaeth a gradd MA mewn Hanes o Goleg Prifysgol Dulyn. Mae'n gyfrifydd ac yn aelod o'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth.

Treuliodd John y rhan fwyaf o'i yrfa mewn sefydliadau dielw, ac mae wedi gweithio'n flaenorol yn y GIG, Llywodraeth Leol, Addysg Uwch a'r Gwasanaeth Sifil. Ymunodd â'r Brifysgol o'r Swyddfa Eiddo Deallusol lle bu'n gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid. Cyn hyn, cafodd nifer o swyddi fel Cyfarwyddwr, gan gynnwys Cyfarwyddwr Adnoddau yn y Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau (UCAS).

 
Swyddog Gweithredu:    Helen Merritt

Ffon:029 2041 6919
Ffacs:029 2041 6910
Ebost:hmerritt@cardiffmet.ac.uk


 


 

Clearing Course Vacancies for 2017. Call 0300 330 0755 to Secure Your Place.