Home>Cymraeg>Myfyrwyr Newydd

Myfyrwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar eich llwyddiant yn derbyn lle ym Met Caerdydd. Rydym wrth ein bodd eich bod yn ymuno â ni.

Bydd gofyn i chi drefnu nifer o bethau o hyn hyd y dyddiad dechrau, felly er mwyn eich helpu yn hyn o beth, rydym wedi crynhoi manylion ymuno pwysig ar eich cyfer ar y tudalennau gwe yn yr adran hon. Dewiswch eich lefel mynediad gan ddefnyddio'r eicon fflach uchod, neu o'r rhestr ar yr ochr chwith am fwy o wybodaeth. Mae dolenni defnyddiol wedi'u rhestru isod hefyd.

Pob hwyl – Tîm Derbyn Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Ffioedd a Chyllid

I gael gwybodaeth am ffioedd dysgu, ffyrdd o dalu ac ymholiadau eraill

Llety

Myfyrwyr sy'n gwneud cais am Neuaddau Preswyl neu sydd eisiau gwybodaeth am y Sector Preifat

Y Llyfrgell, Gwasanaethau TG a Sgiliau Academaidd

Defnyddio'r Canolfannau Dysgu

Gwasanaethau Myfyrwyr

Darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor gan staff proffesiynol

Llawlyfr y Myfyrwyr a Chanllaw i Rieni

Gwybodaeth a chyngor pwysig tra'n astudio yma.

Gwasanaethau Myfyrwyr

Cynnig cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau a rhyngweithio cymdeithasol

Campysau a Theithio

Gwybodaeth am gludiant a theithio o amgylch Caerdydd, neu am fynd o gampws i gampws

Swyddfa Cofnodion Troseddol​

Gwybodaeth bwysig am wiriadau'r Swyddfa Cofnodion Troseddol

Byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio! Dewch i weld beth sydd ar gael i fyfyrwyr.

Chwaraeon a Hamdden

Cynigiwn gyfleusterau gwych ar gyfer chwaraeon a hamdden: rhywbeth at ddant pawb

Cysylltiadau Defnyddiol

Rhestr o gysylltiadau defnyddiol i chi gyfeirio ati yn ystod eich amser gyda ni

Parth Gwybodaeth

Eich ymholiadau cyffredinol i gyd 'o dan un to'