Swyddfa'r Is-Ganghellor

 

Mae'r canlynol yn Aelodau o Fwrdd yr Is-Ganghellor, ac maent yn cynghori'r Is-Ganghellor, fel Prif Weithredwr, ar y gwaith o reoli Prifysgol Metropolitan Caerdydd, gan gynnwys cynnig polisïau i Fwrdd y Llywodraethwyr a sicrhau y caiff penderfyniadau eu cyfleu'n effeithiol.

Mae Bwrdd yr Is-Ganghellor yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd â'r Bwrdd Rheoli er mwyn sicrhau bod y broses o wneud penderfyniadau, cyfathrebu a rheoli yn un effeithiol.


 

Is-Ganghellor

Yr Athro Antony J Chapman
BSc, PhD, CPsychol., FBPsS, FRSA, AcSS
 

Dirprwy Is-Ganghellor a Chyfarwyddwr Profiad y Myfyrwyr

Jacqui Hare
BA, MA, PGCE

Dirprwy Is-Ganghellor (Menter) a Deon Ysgol Reoli Caerdydd

Yr Athro David Brooksbank​
BSc, MSc, PhD, PGCEd, FHEA, MInstD

Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) a Cyfarwydd Ymchwil y Brifysgol

Yr Athro Sheldon Hanton
BA, MSc, PhD

Dirprwy Is-Ganghellor (Rhyngwladol)​

Yr Athro Mohamed Loutfi​
BSc, MSc, PhD

Dirprwy Is-Ganghellor (Strategaeth a Pherfformiad)​

David Price​
BA (Hons), PGCE

Prif Swyddog Gweithredu

John Cappock​​
BA, MA, CPFA