Yr Athro David Brooksbank

 

​​​

​Deon - Ysgol Reoli Caerdydd a Dirprwy Is-Ganghellor (Menter) ​


Ar hyn o bryd, fi yw Deon Ysgol Reoli Caerdydd a Dirprwy Is-ganghellor (Menter) ac rwy'n gyfrifol am reoli gweithrediadau'r sefydliad o ddydd i ddydd. Rwy'n gyn-Ddeon Cyswllt yr Ysgol (Addysg a Menter Ôl-raddedig) yn Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'r swydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn seiliedig ar rolau datblygu'r Ysgol ym maes entrepreneuriaeth, ynghyd â meithrin sefydliad sy'n cynhyrchu incwm yn y maes.

Rwy'n gyn-Athro ar Fenter a Busnesau Bach a Dirprwy Gyfarwyddwr ar Ysgol Fusnes Prifysgol Morgannwg yn Ne Cymru ac yn gyn-Gyfarwyddwr ar Sefydliad Menter Cymru. Yno, arweiniais dîm o dri deg o academyddion a staff prosiect yn yr Adran Menter a Datblygu Economaidd yn yr Ysgol Fusnes. Gyda mwy na saith deg o gyhoeddiadau academaidd yn fy meysydd ymchwil o ddiddordeb, rwy'n adnabyddus ledled y DU ac Ewrop am fy ngwaith ymysg fy ngrŵp cyfoedion.

Mae fy ngwaith ymchwil yn cynnwys entrepreneuriaeth, arloesedd a datblygu cwmnïau bach yng Nghymru, yn ogystal â chymharu meincnodau rhyngwladol o ran datblygu menter. Mae fy ngwaith ymgynghori masnachol wedi cynnwys gwaith ar gynhyrchu Cynllun Gweithredu Entrepreneuriaeth i Gymru (ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol), yn ogystal â strategaethau datblygu economaidd ar gyfer asiantaethau lleol a chenedlaethol. Rwyf hefyd wedi bod yn llwyddiannus o ran denu symiau mawr o arian ar gyfer y prosiectau UE niferus sy'n canolbwyntio ar ddatblygu gwell dealltwriaeth o fenter ac entrepreneuriaeth, yn ogystal â phortffolio o gymwysterau israddedig a lefel Meistr mewn Entrepreneuriaeth.

Fy Niddordebau Ymchwil presennol

Menter ac Entrepreneuriaeth, Datblygiad Economaidd Rhanbarthol, Economeg Llafur Cymhwysol, Economeg Busnesau Bach.

Manylion Cyswllt:

Ffôn:    029 2041 6365
Ebost:dbrooksbank@cardiffmet.ac.uk