Yr Athro Antony J Chapman

 

​​

​Is-Ganghellor a Phennaeth 

Yr Athro Antony J Chapman Bsc, PhD, Hon D.Sc, C.Psychol, FBPsS, FRSA, AcSS
Is-Ganghellor a Phennaeth
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Mae Tony Chapman yn gyn-ddisgybl o Ysgol Ramadeg Aberdaugleddau ac Ysgol Ramadeg Bexley, a dychwelodd i Gymru yn 1998 ar gyfer ei swydd bresennol fel Is-ganghellor ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC yn flaenorol). Cyn hynny, bu'n uwch ddarlithydd Seicoleg Gymwysedig yn UWIST (Prifysgol Caerdydd bellach) cyn ymuno â Phrifysgol Leeds yn 1983 fel Athro Seicoleg a Phennaeth yr Adran. Yn ddiweddarach, ef oedd Deon Gwyddoniaeth y Brifysgol, yna'n Ddirprwy Is-Ganghellor ac yna'n Athro Gwadd.

Fel myfyriwr israddedig, astudiodd Fathemateg a Seicoleg, ynghyd ag Economeg a Seicoleg ym Mhrifysgol Caerlŷr. Gydag eraill mae wedi cyhoeddi 15 llyfr, 3 chyfres o lyfrau a thua 125 o bapurau gwyddonol; ac mae wedi cyflwyno tua 250 o bapurau ymchwil mewn dros 25 o wledydd tramor. Ariannwyd ei waith ymchwil gan ESRC/SSRC, EPSRC, MRC a'r UE/CEC, yn ogystal â chan amrywiaeth o adrannau/asiantau'r llywodraeth a ffynonellau eraill.  Ef oedd golygydd British Journal of Psychology am chwe blynedd, ac ef oedd prif olygydd/golygydd Current Psychology am lawer o flynyddoedd. Bu'n aelod o Baneli Asesu Ymchwil ar gyfer cynghorau ariannu prifysgolion yn 1992 ac 1996 ac ef oedd Is-gadeirydd Bwrdd Hyfforddi'r Gwyddorau Economaidd a Chymdeithasol. Roedd yn un o'r cyfarwyddwyr a sefydlodd Sound Alert Cyf (Sound Alert Technology Plc yn ddiweddarach), busnes ym maes larymau sain gyfeiriadol, a enillodd Wobr Arloesedd Tywysog Cymru 1997 (am botensial economaidd).

Fe'i etholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Seicolegol Prydain yn 1978 ac yn Gymrawd Anrhydeddus yn 1999 - un o tua dwsin o seicolegwyr o'r DU - mewn Cymdeithas o tua 50,000 o aelodau, am ei waith "ymchwil ac arweiniaeth" a'i gyfraniadau sylweddol i ddatblygiad seicoleg. Mae'n Academydd yn Academi Cymdeithasau Dysgedig y DU ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol (ACSS) - un o'r 60 o Academyddion a'i sefydlodd - fe'i etholwyd am ei gyfraniadau "eithriadol, nodedig a sylweddol i'r Gwyddorau Cymdeithasol".

Mae wedi bod yn Llywydd Adran Seicoleg ar y Gymdeithas Brydeinig er Hyrwyddo Gwyddoniaeth, Llywydd Cymdeithas Seicolegol Prydain, Llywydd Cymdeithas y Cymdeithasau Dysgedig ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol, Cadeirydd Pwyllgor Deoniaid Gwyddoniaeth y DU, Cadeirydd Addysg Uwch Cymru ac yn Is-lywydd Prifysgolion y DU (UUK). Roedd yn Aelod o'r Bwrdd a sefydlodd Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch (o 2003) ac mae wedi gweithio ar Fyrddau Asiantaeth Cyflogwyr y Prifysgolion i'r Colegau (UCEA), Gwasanaeth Derbyn Prifysgolion a Cholegau (UCAS), Cyngor Diwydiant ym maes Addysg Uwch (CIHE) a'r Pwyllgor Deoniaid Gwyddoniaeth Ewropeaidd. 

Mae'n aelod o Gyngor Grŵp Seneddol y Brifysgol, Cyngor CBI Cymru, Bwrdd Cynghori Cyngor Busnes Caerdydd a Bwrdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd. Mae'n Aelod o Fwrdd yr Academi Addysg Uwch a bu'n gadeirydd ar ei Chyngor Academaidd. Mae wedi cadeirio Pwyllgor Mynediad Cydnabod a Thrwyddedu'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, mae'n cadeirio ei Bwyllgor Cynghori i Gymru ac mae wedi cadeirio Pwyllgor Achredu Academaidd Singapore ar gyfer ei Gymdeithas Ysgolion a Cholegau Preifat.

O fewn Universities UK (UUK), mae'n aelod o Bwyllgor Polisïau Rhyngwladol a Pholisïau'r UE ac mae wedi bod yn aelod o Fwrdd UUK, ei Grŵp Strategaeth Tymor Hwy, y Grŵp Strategaeth Arian ac Adnoddau a Grŵp Strategaeth y Sector Busnes a Diwydiant.  Mae'n Is-lywydd ar Glwb Busnes Caerdydd ac yn un o Gymrodyr y Sefydliad Materion Cymreig.

Mae Tony Chapman yn briod ac mae ganddo ddau fab a dwy ferch.

Manylion Cyswllt:

Is-Ganghellor        Yr Athro Antony J Chapman
Ffon:029 2041 6101
Ffacs:029 2041 6910 
Ebost:ajchapman@cardiffmet.ac.uk 
    
Swyddog GweithreduCeri Mick
Ffon:        029 2041 6101
Ffacs:029 2041 6910
Ebost:cmick@cardiffmet.ac.uk
  
Swyddog Gweithredu    Esther Davies
Ffon:029 2041 6101
Ffacs:029 2041 6910
Ebsot:edavies@cardiffmet.ac.uk


Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, anfonwch e-bost at VC-Office@cardiffmet.ac.uk