Home>Cymraeg>Yr Uned Gymraeg

Yr Uned Gymraeg

Croeso i wefan Uned Gymraeg Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae'r Uned wedi ei chreu er mwyn hwyluso gweithredu Cynllun Iaith y Brifysgol. Cyniga'r Uned arweiniad i staff a myfyrwyr ar bob agwedd o'r Cynllun, y gwasanaeth gyfieithu sydd ar gael i bob aelod o staff ac arweiniad yn y datblygiad o addysg cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol.

Os oes unrhyw ymholiad gennych ynghylch y safle hwn cyfeiriwch hwy at y Rheolwr Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, Daniel Tiplady (dtiplady@cardiffmet.ac.uk, 029 20417236).

 

Cynllun Iaith Gymraeg Met Caerdydd

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi creu Cynllun yr Iaithyr Iaith Gymraeg yn dynodi sut y bydd y Brifysgol, wrth ddelio â'r cyhoedd yng Nghymru, yn trin y ddwy iaith yn gyfartal.

Er mwyn cael copi o'r cynllun, defnyddiwch y ddolen isod:

Cynllun Iaith Gymraeg Met Caerdydd


Os hoffech chi drafod unrhyw fater yn ymwneud â'r Cynllun cysylltwch â'r Swyddog Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg, Dafydd WIlliams (
dhughes-williams@cardiffmet.ac.uk, 029 20417124).