Home>Cymraeg

Croeso i Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Wedi'i lleoli mewn prifddinas Ewropeaidd gyffrous a chyfoes, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn brifysgol fyd-eang. Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nyfodol ein myfyrwyr ac yn darparu cyfleoedd addysg a hyfforddi sy'n hygyrch, yn hyblyg ac o'r safon uchaf i fyfyrwyr o fwy na 140 o wledydd ledled y byd.

Mae'r brifysgol wedi bod yn rhan annatod o Ddinas Caerdydd ers 1865 ac rydym yn ymfalchïo yn ein prifysgol gref, gynaliadwy, sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr gyda lles economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Caerdydd a De-ddwyrain Cymru yn ffocws iddi;  gan hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, ymchwil gymwysedig a throsglwyddo gwybodaeth.

Mae pum Ysgol Academaidd o fewn Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
Ysgol Addysg Caerdydd
Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd
Ysgol Reoli Caerdydd
Ysgol Chwaraeon Caerdydd.


Astudio drwy'r Gymraeg

​Dewch i weld pa gyrsiau allwch chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg! Cliciwch yma

Myfyrwyr Newydd

​Gwybodaeth defnyddiol i'n holl fyfyrwyr newydd. Cliciwch yma

Ysgoloriaethau

Wyddech chi fod modd i chi ymgeisio am arian i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd? Cliciwch yma

Cyflogadwyedd
Mae 95​% o'n graddedigion yn cael gwaith neu'n mynd ymlaen i astudio ymhellach o fewn chwe mis o raddio​.
*DLHE 20​1​​6