ZERO2FIVE Food Industry Centre>Careers>Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd 2019

Mae datblygu cynhyrchion yn rhan bwysig o rôl technolegwyr bwyd sy’n gweithio mewn busnesau cynhyrchu bwyd a diod.

Mae'r gystadleuaeth hon yn anelu at amlygu rôl technolegwyr bwyd, dangos y wyddoniaeth sydd ynghlwm wrth hynny, annog mwy o bobl i archwilio gyrfa cynhyrchu bwyd a diod.

Drwy ddatblygu cynnyrch bwyd/diod Gymreig newydd, mae cyfle i ennill iPad.

Cystadleuaeth datblygu cynnyrch i ennill iPad

Mae Arloesi Bwyd Cymru (FIW) yn arbenigo mewn cynorthwyo'r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod gyda'r materion technegol megis ansawdd bwyd, diogelwch bwyd, deddfwriaeth bwyd, datblygu cynnyrch newydd a maetheg, gan ddefnyddio gwybodaeth helaeth a phrofiad o wyddoniaeth bwyd a thechnoleg.

Nodau FIW yw cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cychwyn gyrfa yn y diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru drwy hyrwyddo gyrfaoedd o fewn y sector. Mae yna lawer o swyddi sy'n talu'n dda yn y diwydiant hwn gyda rhagolygon gyrfa ardderchog. Fodd bynnag, mae'r diwydiant cynhyrchu bwyd a diod yn dioddef o broblem delwedd.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod cyflogau cynhyrchu bwyd a diod yn isel, bod ganddo amodau gwaith gwael a'i fod ar gyfer gweithwyr sgiliau isel, ond mewn gwirionedd, y gwrthwyneb sy'n wir.

Mae’r graddedigion gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd bron i gyd yng Nghymru yn cael eu cyflogi o fewn 6 mis wedi gadael Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ac mae'r rhan fwyaf yn dechrau ar gyflog blynyddol uwch na £20,000. Mae’r cyflogwyr yn cynnwys cwmnïau rhyngwladol fel Pepsi Co, Hotel Chocolat, 2 Sisters a Dawn Meats a chwmnïau rhanbarthol megis Prima Foods, Beacons Foods ac Abergavenny Fine Foods.

Er mwyn hyrwyddo'r diwydiant yn yrfa lwyddiannus fel y mae eisoes, hoffem wahodd pobl ifanc o'ch ysgol i gystadlu mewn cystadleuaeth gyffrous. Rhaid i gystadleuwyr fod yn 11-16 a rhaid cyflwyno cynnyrch bwyd neu ddiod newydd o un o'r dri gategori a restrir isod. Dewisir un enillydd drwy banel o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd a diod, a chynigir iPad yn wobr.

Categorïau:
1. Cynnyrch yn defnyddio cynhwysion Cymreig yn bennaf
2. Cynnyrch i helpu pobl ifanc gynyddu'r maint o ffrwythau a/neu lysiau y maent yn eu bwyta
3. Cynnyrch pwdin heb 'siwgr ychwanegol'

Y Broses Ymgeisio

Gweler y Telerau ac Amodau

  1. Un cynnyrch gan bob disgybl

  2. Dylech gyflwyno cynhyrchion drwy'r ffurflen gais, y gellir ei llawrlwytho o'r dudalen hon.

Dyddiad cau: 14 Mehefin 2019

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am yrfaoedd ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd neu yn y diwydiant bwyd a diod, cysylltwch â ni yn  ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

www.tastycareerswales.org.uk

https://www.cardiffmet.ac.uk/health/Pages/Food-Science.aspx