ZERO2FIVE Food Industry Centre>Careers>Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd

Cystadleuaeth Datblygu Cynnyrch Newydd

Lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd - Lesley Griffiths y Gystadleuaeth Datblygu Cynnyrch newydd ar gyfer Ysgolion Cymru yn y Sioe Frenhinol ar 19eg Gorffennaf 2016 gyda Chanolfannau Bwyd Arloesi Bwyd Cymru.

Lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd - Lesley Griffiths y Gystadleuaeth Datblygu Cynnyrch newydd ar gyfer Ysgolion Cymru yn y Sioe Frenhinol ar 19eg Gorffennaf 2016 gyda Chanolfannau Bwyd Arloesi Bwyd Cymru.

Drwy ddatblygu rysáit neu gynnyrch bwyd/diod Gymreig newydd mae yn gyfle i bedwar o bobl ifanc ennill iPad yr un.

Mae rysáit a datblygu cynnyrch yn rhan bwysig o rôl technolegwyr bwyd yn gweithio mewn busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Mae'r gystadleuaeth hon yn anelu at amlygu rôl technolegwyr bwyd, dangos y wyddoniaeth sydd ynghlwm â hynny, i annog mwy o bobl i archwilio gyrfa gweithgynhyrchu bwyd a diod.


Cystadleuaeth rysáit i ennill iPad

Mae Arloesi Bwyd Cymru (FIW) yn arbenigo mewn cynorthwyo'r diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod gyda'r materion technegol megis ansawdd bwyd, diogelwch bwyd, deddfwriaeth bwyd, datblygu cynnyrch newydd a maetheg, gan ddefnyddio gwybodaeth helaeth a phrofiad o Wyddoniaeth Bwyd a Thechnoleg.

Nodau FIW yw cynyddu nifer y bobl ifanc sy'n cychwyn gyrfa yn y diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru drwy hyrwyddo gyrfaoedd o fewn y sector. Mae yna lawer o swyddi sy'n talu'n dda yn y diwydiant hwn gyda rhagolygon gyrfa ardderchog. Fodd bynnag, mae'r diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod yn dioddef o broblem delwedd.

Mae llawer o bobl yn meddwl bod cyflogau gweithgynhyrchu bwyd a diod yn isel, bod ganddo amodau gwaith gwael a'i fod ar gyfer gweithwyr sgiliau isel, pan mewn gwirionedd, y gwrthwyneb sy'n wir. 

Mae bron pob graddedigion gwyddoniaeth a thechnoleg bwyd yng Nghymru yn cael eu cyflogi o fewn 6 mis ar ôl gadael Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ac mae'r rhan fwyaf yn dechrau ar gyflog blynyddol uwch na £20,000. Mae cyflogwyr wedi cynnwys cwmnïau rhyngwladol fel Pepsi Co, Hotel Chocolat, 2 Sisters a Dawn Meats i gwmnïau rhanbarthol megis Prima Foods, Beacons Foods ac Abergavenny Fine Foods.

I hyrwyddo'r diwydiant fel yr yrfa lwyddiannus yw, hoffem wahodd pobl ifanc o'ch ysgol i gystadlu mewn cystadleuaeth gyffrous. Rhaid i gystadleuwyr fod yn 11-16 a rhaid cyflwyno rysáit newydd o un o'r ddau gategori a restrir isod. Dewisir pedwar enillydd drwy banel o broffesiynolion y Diwydiant Bwyd a Diod, a bydd dau enillydd o bob categori yn ennill iPad (4 gwobr i gyd).

Categorïau:

1. Rysáit traddodiadol Cymreig gyda thro

2. Rysáit yn defnyddio cynhwysion Cymreig


Y Broses Ymgeisio

Gweler y Telerau ac Amodau

  1. Gofynnir i ysgolion fynegi diddordeb cyn gynted â phosibl drwy'r ffurflen hon: Mynegi Diddordeb (EOI) * Nodwch bod y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno EOI wedi cael ei ymestyn i 1 Chwefror 2017

  2. Cyflwyno ryseitiau drwy'r Ffurflen Gais, y gellir ei llawrlwytho o'r dudalen hon.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich ceisiadau.

Am fwy o wybodaeth am yrfaoedd mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd neu yn y diwydiant bwyd a diod, cysylltwch â ni yn ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

http://tastycareers.org.uk/

https://www.cardiffmet.ac.uk/health/Pages/Food-Science.aspx