ZERO2FIVE Food Industry Centre>Careers>Ysgol Haf Gwyddor Bwyd IGD

                            Ysgol Haf Gwyddor Bwyd IGD 2019

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes gwyddor a thechnoleg bwyd? Hoffech chi brofi bywyd prifysgol yng Nghaerdydd? Hoffech chi ymweld â chwmnïau gweithgynhyrchu bwyd a diod a dysgu am y diwydiant o lygad y ffynnon?

Read in English

Gwnewch gais nawr i gymryd rhan yn ein hysgol haf gwyddor bwyd am ddim yng Nghanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dydd Llun 15 i ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2019

Noddir gan Fforwm Arweinyddiaeth Dechnegol IGD

Rhaglen

Mae’r ysgol haf hon ar wyddor bwyd yn gwrs preswyl 2 diwrnod (2 noson) yn Neuaddau Preswyl Plas Gwyn Met Caerdydd, ac yn gyfle i gael blas ar fywyd myfyrwyr a phrifysgol a dysgu yn y campws. Bydd yr ysgol yn cynnwys sesiynau ymarferol mewn gwyddor bwyd ac ymweliadau diwydiant â ffatrïoedd. Byddwch hefyd yn siarad â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac yn dysgu mwy am gyllido eich astudiaethau a’r gyrfaoedd llwyddiannus y gallech chi eu dilyn.

Alla i wneud cais? 

Os ydych chi ym Mlwyddyn 12 a bod gennych chi ddiddordeb mewn gwyddoniaeth a bwyd, yna mae’r ysgol haf gwyddor bwyd ar eich cyfer chi. Mae am ddim am fod lleoedd yn cael eu cyllido gan Fforwm Arweinyddiaeth Technegol IGD ac yn derbyn nawdd gan y diwydiant bwyd a groseriaeth.

Pam gwyddor bwyd?

Fel arfer, mae rolau gwyddor a thechnoleg bwyd wedi’u lleoli mewn busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod ac mae ganddynt gyfrifoldeb hollbwysig am reoli diogelwch bwyd, sicrhau ansawdd bwyd, bodloni gofynion cyfreithiol ar agweddau fel labelu ac ymchwil a datblygu cynhyrchion newydd. Mae’r rolau yn amrywio fymryn o un cwmni i’r llall, yn enwedig o ran maint y cwmni, ond mae’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen yr un fath ar y cyfan. Fel arfer, cyfeirir at rolau fel hyn fel rolau ‘technegol’ ac mae diffyg digon o bobl dechnegol yn y diwydiant ar hyn o bryd. Felly, mae modd ennill cyflogau da yn y swyddi hyn, yn enwedig ar gyfer graddedigion lle mae’n bosibl sicrhau gyrfaoedd hir a llwyddiannus. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn elwa ar raglen graddedigion sy’n ein galluogi i ddod o hyd i swyddi i raddedigion ar ddiwedd eu hastudiaethau.

Pam astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd?

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi’i lleoli ym Mhrifddinas Cymru gyda chyfle i fwynhau adloniant rhyngwladol fel Rygbi'r Chwe Gwlad yn Stadiwm Principality, mae yna fwyd blasus a siopa di-ben-draw, diwylliant amrywiol, pensaernïaeth arloesol a hyd hyn oed gweithgareddau arfordirol ym Mae Caerdydd!

Mae gan Met Caerdydd gyfleuster bwyd a diod modern sydd wedi’i adeiladu’n bwrpasol, sef Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, sy’n bodoli i gynorthwyo myfyrwyr a’r diwydiant bwyd a diod i ddatblygu galluoedd technegol, gweithredol a masnachol. Mae ein tîm o arbenigwyr o’r diwydiant bwyd a diod a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gael i gynorthwyo ar draws disgyblaethau bwyd amrywiol, gan gynnwys pobi, melysion, technolegau cynnyrch llaeth a chig, diogelwch bwyd a rheoli hylendid, cynllunio pecynnu, systemau rheoli technegol, marchnata a datblygu cynnyrch newydd.

 

Ffurflen gais 2019 - Ysgol Haf Gwyddor Bwyd IGD 2019

Dyddiad Cau – Mehefin 24, 2019

Rhaglen digwyddiadau 2017Rhaglen Ysgol Haf Gwyddor Bwyd IGD

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Ysgol Haf IGD neu cysylltwch â Leanne Ellis:
E-bost: lellis@cardiffmet.ac.uk
Ffôn: 02920 201192


Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE
Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa’r Gorllewin, Llandaf, Caerdydd CF5 2YB