Home>Cardiff Met News>Academyddion Met Caerdydd yn Derbyn Gwobrau Cynulliad Merched Cymru

Academyddion Met Caerdydd yn Derbyn Gwobrau Cynulliad Merched Cymru

​15/05/2019

 


Mae Christina Thatcher a Dr Kathryn Addicott wedi ennill dwy wobr o fri er cof am fenyw o Gymru a fu'n ymgyrchu dros hawliau merched ledled y byd.

Bellach yn eu pedwaredd flwyddyn, cyflwynwyd Gwobrau Coffa Audrey Jones ar gyfer Ymchwil gan Ferched yng nghynhadledd flynyddol Cynulliad Merched Cymru ddydd Sadwrn.

Thema'r gynhadledd eleni oedd Hawliau Dynol: Gwella Hawliau Merched yng Nghymru.

Mae'r bardd cyhoeddedig Christina yn Ddarlithydd Ysgrifennu Creadigol yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ac mae Dr Kathryn Addicott o Ysgol Reoli y Brifysgol yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol yn yr Adran Astudiaethau Busnes a Grŵp Maes HRM.

Anrhydeddwyd Ruth Nortey o Brifysgol Caerdydd hefyd yn y gwobrau, a gyflwynwyd gan Jane Hutt AC, Y Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Siaradodd Ruth am 'Disabled Women in Public Life in Wales,' a siaradodd Christina am 'Say the Name': A glimpse into how women talk and write about bereavement by Addiction.'

Mewn gyrfa hir, roedd Audrey Jones yn cynrychioli Cymru ar Gyngor Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig ac yn cyfrannu at ymgynghoriadau a dadleuon y Cenhedloedd Unedig ar hawliau merched ar draws y byd. Bu'n dysgu am 40 mlynedd yn Ysgol Gyfun St Cyres ym Mhenarth, gan ymddeol fel dirprwy bennaeth ym 1990. Bu farw yn 2015 yn 84. Mae'r gwobrau yn ei henw bellach yn eu pedwaredd flwyddyn.

Dywedodd Cydlynydd Gwobrau Coffa Audrey Jones, Dr Jane Salisbury:

"Roeddem wrth ein bodd gydag ansawdd y ceisiadau a gawsom eleni. Roedd Audrey bob amser yn teimlo bod gormod o ganfyddiadau ymchwil yn parhau i fod yn gudd i ffwrdd o olwg y cyhoedd. Byddai'n falch iawn o wybod bod llwyfan newydd ar gyfer ysgolheigion benywaidd wedi'i sefydlu yn ei henw."

Siaradodd Cadeirydd Cynulliad Merched Cymru, yr Athro Jackie Jones, yn y digwyddiad, gan ganolbwyntio ar '40 mlynedd o Hawliau Rhyngwladol i Ferched.'   Roedd hyn yn cyd-fynd â sgwrs Kim Ann Williamson MBE ar fasnachu pobl yng Nghymru a chyflwynodd Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg, yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhywiol yng Nghymru.

Mae Cynulliad Merched Cymru yn sefydliad annibynnol ar gyfer merched yng Nghymru. Mae ei gynrychiolwyr wedi mynychu pob prif gynhadledd byd y Cenhedloedd Unedig ar gyfer merched ers Nairobi yn 1985.

ddarllen y stori yma'n Saesneg, cliciwch fan yma.