Home>Cardiff Met News>Myfyriwr Ysbrydoledig Met Caerdydd yn Ennill Gwobr Chwaraeon Cenedlaethol Cymru

Myfyriwr Ysbrydoledig Met Caerdydd yn Ennill Gwobr Chwaraeon Cenedlaethol Cymru

​30/11/2018

 

Fe fydd seren tenis mewn cadair olwyn ifanc sydd yn astudio Seicoleg ym Met Caerdydd ar hyn o bryd, yn cael ei chydnabod am ei gwaith gwirfoddol ym maes chwaraeon drwy dderbyn y wobr Person Ifanc Ysbrydoledig yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018.

Mae’r laslances o Gaernarfon Fran Smith wedi gweithio cannoedd o oriau fel gwirfoddolwr, a hynny er gwaethaf ei brwydr yn erbyn blinder a phroblemau iechyd eraill.

Mae Fran, 19 yn uchel ei pharch ym myd chwaraeon anabledd, gan gynnwys pêl-fasged, tenis a boccia mewn cadair olwyn. Bydd hi’n derbyn ei gwobr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018, a gynhelir yng ngwesty’r Celtic Manor ar 4 Rhagfyr.

Mae gwirfoddoli yn rhedeg yn y teulu, ac mae Fran yn rhoi clod am ei natur caredig i’w mam, Deb Bashford, defnyddiwr cadair olwyn ei hun a gwirfoddolwr chwaraeon brwdfrydig.

“Mae hi wedi dysgu cymaint i mi” esboniodd Fran am ei mam, a enillodd Gwobr Gwirfoddoli yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru dwy flynedd yn ôl.

Ychwanegodd: “Pam mae rhywun yn tyfu i fyny gyda mam sydd ag anabledd difrifol ac sydd yn gwrthod gadael unrhyw beth sefyll yn ei ffordd, mae rhywun yn meddwl pam ddylwn i adael i unrhyw beth sefyll yn fy ffordd i?”

Mae’r ddeuawd mam a merch yn treulio amser gyda’i gilydd yn helpu clwb pêl-fasged mewn cadair olwyn Caernarfon Celts yng Ngwynedd, lle mae’r ddwy yn byw.

Ychwanegodd ei mam falch: “Fe wnes i annog Fran i gymryd rhan, ond fe gymerodd hi bethau i’r lefel nesaf.

“Gan feddwl ei bod hi’n 19, mae hi wedi gwneud mwy nag unrhyw beth y gallwn i ddychmygu. Mae’n syfrdanol. Rwyf mor falch ohoni.

Ychydig o flynyddoedd yn ôl, dywedodd Fran ei bod wedi “cyrraedd y gwaelod isaf” yn ei bywyd, a bod gwirfoddoli a chystadlu yn y tenis mewn cadair olwyn wedi helpu hi drwy’r cyfnod hwn.

Esboniodd: “Doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w wneud gyda fy mywyd a dwi ddim am i bobl eraill deimlo fel wnes i deimlo pan oeddwn wedi cyrraedd y gwaelod isaf.”

Mae’r hyfforddwraig, gwirfoddolwr a mentor Fran yn falch o gael eistedd ar Fwrdd Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Cymru er mwyn ysbrydoli eraill.

Yn ôl Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru Gwynedd Marcus Politis, mae ganddi “aeddfedrwydd y tu hwnt i’w blynyddoedd.”

Dywedodd: “Mae Fran yn wirfoddolwr o fri a gyda’i hymrwymiad i brosiectau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, mae wedi datblygu i mewn i berson proffesiynol perffaith.”

Ychwanegodd Denn Heggs, Pennaeth Adran a Phrif Ddarlithydd mewn Seicoleg ym Met Caerdydd:“Rydym wrth ein boddau fod Fran wedi ei chydnabod am yr agwedd anhygoel iddi ddangos o ddydd i ddydd a’r amser y mae hi’n ei roi i wirfoddoli a llenwi eraill â brwdfrydedd am chwaraeon.

“Mae hi’n unigolyn ysbrydoledig iawn ac rwy’n hyderus fod ganddi ddyfodol llwyddiannus o’i blaen.”

Ychwanegodd Sarah Powell, CEO Chwaraeon Cymru: “Unwaith eto, mae gennym safon anhygoel o uchel o enillwyr sydd yn arddangos y gwaith gwych sy’n digwydd mewn chwaraeon lleol.

 “Nid oes amheuaeth gennyf fod clywed am y mathau yma o grwpiau ac unigolion yn ysgogi ac yn ysbrydoli eraill i fwynhau chwaraeon a’r llu o gyfleoedd y mae’n ei gynnig.”

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiad eleni, ewch i www.walessportawards.co.uk neu dilynwch #WSA2018

I ddarllen y stori yma'n Saesneg, cliciwch fan yma.