Cymraeg>Hyfforddiant Athrawon>Addysg Uwchradd Ymuno Gwybodaeth

Addysg Uwchradd Ymuno Gwybodaeth


Gweler y wybodaeth isod, sydd wedi ei baratoi yn ychwanegol i'r wybodaeth ymuno. 


Gwybodaeth i ddilyn ym mis Awst:

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Ffurflen Archebu Cit​ - Ni ddylid archebu cit tan mae eich lle wedi'i gadarnhau​

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Pythefnos Cynefino

TAR Uwchradd Cymraeg


Cliciwch yma
i ddychwelyd i'r wybodaeth ymuno a gwybodaeth bwysig arall sydd i'w ddarllen cyn dechrau'r cwrs.