Craig Ellis Howard

​English

​Swydd:​Uwch-ddarlithydd / Arweinydd Rhaglen TAR ITM / Astudiaethau Addysg
​Ysgol:​Ysgol Addysg Caerdydd
​E- bost:cehoward@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn:​029 2041 6552
​Rhif Ystafell:​C027

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:

Grŵp Ymchwilio i mewn i Addysgeg ac Addysgeg Oedolion

Aelodaeth:         
• CAAB (FHEA)
• Cymdeithas Dysgu Ieithoedd
• Yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd

Diddordebau Ymchwil:
• Llythrennedd Triphlyg
• Dwyieithrwydd
• Amlddeallusrwydd a methodoleg Ieithoedd Tramor Modern
• Fframwaith Llais y Disgybl, Cynghorau Ysgol ac Effeithiolrwydd Ysgolion
• Lles a Llythrennedd Emosiynol Disgyblion
• Rôl y Canolfannau Rhagoriaeth mewn addysgu ITM         

Proffil

Arweinydd Rhaglen TAR Ieithoedd Tramor Modern a Chydlynydd y Rhaglen Athrawon Graddedig yw Craig. Mae Craig hefyd yn diwtor ar y llwybr BA (Anrh) Astudiaethau Addysg a Chymraeg, gan ddarparu'r modiwlau Iaith Cymraeg a'r Gymraeg a Chyfathrebu Modern.

Cyn ymuno ag Ysgol Addysg Caerdydd, bu'n dysgu ITM am 17 mlynedd mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg, 10 o'r rheiny fel Pennaeth Ffrangeg/ Pennaeth ITM. Yn ystod ei yrfa addysgu bu’n cyflawni nifer o swyddi mewn ysgolion, yn cynnwys Pennaeth Blwyddyn, Rheolwr Lles Disgyblion a Chydgysylltydd Ysgolion Iach / Buddsoddwyr mewn Teuluoedd. Testun ei waith ymchwil ar gyfer ei radd MA (Add) oedd methodoleg Ieithoedd Tramor Modern ac Amlddeallusrwydd.

Mae Craig nawr yn ymchwilio safonau gwybodaeth pwnc athrawon ITM dan hyfforddiant, effeithiolrwydd dysgu ffoneg, adnabyddiaeth sain-llythyren a'r defnydd o'r iaith targed yn y dosbarth.

Cysylltiadau Allanol

• Arholwr TGAU Ffrangeg
• Aseswr Cymar ESTYN
• Cyflwynydd ITM CPD (CBAC)
• Arholwr Allanol ar gyfer TAR ITM Prifysgol Sant Marc a Sant Ioan, Plymouth

Rhagor o Wybodaeth

Ieithoedd:
• Cymraeg (rhugl)
• Ffrangeg (rhugl)
• Sbaeneg (Uwch)
• Almaeneg (Canolradd)