Katherine Mutter

​​​​

​Senior Lecturer and Field Group Chair of Marketing​​

Department:  Bu​siness and Managment
Telephone No:  +44(0)29 2041 6298
Email:  kmutter@cardiffmet.ac.uk​​​

Katherine was an International Marketing Director in the high quality end of the steel and wire industry for 12 years before becoming an academic. She was the key contact in the Second Severn Crossing project for the 7 cable wire that holds the bridge together. She has an MSc in Marketing and is a programme director in Marketing Leadership and Planning for the Chartered Institute of Marketing (CIM) as an international marketing strategy specialist.

Roedd Katherine Mutter yn Gyfarwyddwres Marchnata Rhyngwladol yn ochr safonol y dywydiant haearn a gwifrau am 12 mlynedd cyn troi'n academydd. Hi oedd y cyswllt allweddol am brosiect y Pont Hafren am y wifren o 7 ceblau sy'n atgyfnerthu'r bont cyfan. Mae ganddi MSc mewn Marchnata ac mae'n darlithio i'r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) fel arbenigwr ar strategaethau marchnata rhyngwladol.

Katherine is particularly interested in how education development and design impacts on students' organisations.

Mae gan Katherine ddiddordeb mawr yn y ffordd y mae datblygiad addysgol yn effeithio a'r sefydliada'r  myfyrwyr.

Before coming to Cardiff Metropolitan University, Katherine spent 12 years at the University of Wales Newport Business School, which has been benchmarked as one of the leading CIM delivery centres in the UK with consistently excellent results. Her research area is in the field of nurturing talent, leadership and managing change to improve business performance and she works with companies in different sectors to support this.

Cyn ddod â'r Prifysgol Metropolitan Caerdydd, treuliodd Katherine 12 flynedd yn Ysgol Fusnes Casnewydd, Prifysgol Cymru, sydd wedi ei nodi fel un o'r brif ganolfannau CIM ym Mrydain gyda chanlyniadau cyson ragorol.  Meithrin doniau, arwain a rheoli newid er mwyn gwella perfformiad busnes yw ei maes ymchwil, ac mae'n gweithio'n helaeth gyda chwmniau o wahanol sectorau i gefnogi'r ymchwil.

Her PhD focuses on developing marketing professionals to improve business performance and bottom line profit.

Ei PhD yn edrych ar ddatblygu gweithwyr marchnata proffesiynol i wella perfformiad ac elw.​​

Publications/Conferences

Fisher, R., Francis, M., Thomas, A., Mutter, K., & Jones, O. (2017).
“Conceptions of value as family resemblances: a theoretical model and methodology.” In press International Journal of Business and Society.

Fisher, R; Francis, M; Thomas A; Mutter, K (2016)
 “Conceptions of value as family resemblances”
Journal of Qualitative Research.

“Conceptions of value as family resemblances”
Qualitative Research Conference,  May 2016 Penang, Malaysia

 “Creating the right learning design for developing Marketing Professionals”.
The Research-Teaching nexus conference of the Higher Education Academy in Wales. July 2011 Katherine Mutter, University of Wales Faculty

“Not all Beer, Brollies and Brochures - Developing Marketing Professionals of the future.”
Higher Education Academy BMAF Conference May 2011 –Graduates with impact pathway. Katherine Mutter, UWN.

 “Translating excellent Professional Marketing results into Undergraduate and Postgraduate good practice.”
Higher Education Academy BMAF Conference April 2010 – Authentic assessment pathway. Katherine Mutter, UWN.

 “Do accountants tell it how it is?  Do marketers like to solve open ended problems?  A comparative reflection on learning design.”
Matt Bamber, University of Bristol, Katherine Mutter, UWN.
Presented at the International Conference in Learning Design, Cadiz, Spain. June 2008

“Externally set professional examinations and the role of formative assessment”- An issues in assessment case study.
Katherine Mutter UWN, Alan Hayes,University of Bath
Published online as part of the Welsh Assessment Project December 2007 by the Higher Education Academy.

“Externally set professional examinations and the role of formative assessment”
Katherine Mutter, UWN Presented to the Association of Business School Deans of Learning and Teaching in December 2008.

“Disability: the image advertising forgot”
Katherine Mutter, Newport Business School, University of Wales, Newport
Robin Croft, University of Glamorgan
Presented at the 38th Academy of Marketing Conference - Virtue in Marketing
6th – 9th July 2004.