Home>Cardiff Met News>Datganiad i’r Wasg gan Brifysgol Caerdydd

Datganiad i’r Wasg gan Brifysgol Caerdydd

​05/09/2019

 


Busnesau yng Nghymru yn elwa o £1m i ddatblygu syniadau newydd

Carfan arloesedd gyntaf wedi'i dewis yn dilyn diddordeb mawr ar ran y sector creadigol

Mae rhaglen uchelgeisiol i ysgogi arloesedd yn y sector creadigol wedi dyfarnu cyfanswm o £1m mewn grantiau i 23 o fusnesau yn ne Cymru. 

Mae Clwstwr – o dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd – yn rhaglen ymchwil a datblygu pum mlynedd o hyd sydd â'r nod o feithrin canolfan gynhyrchu'r cyfryngau o amgylch prifddinas Cymru. Mae wedi'i hariannu drwy Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU ac arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru, a galwodd am ymgeiswyr am y tro cyntaf yn gynharach eleni. Yn dilyn proses hynod gystadleuol, dewiswyd y garfan gyntaf.

Mae cwmnïau ffilm a theledu, busnesau technoleg, sefydliadau creadigol a gweithwyr llawrydd ymysg y rhai fydd yn derbyn arian ac yn gweithio gydag academyddion i ddatblygu eu cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd.

Mae'r prosiectau cychwynnol yn cynnwys gwasanaeth newyddion ar gyfer ysgolion, cyfleusterau golygu o bell i dyfu'r sector ôl-gynhyrchu yn y rhanbarth, a defnyddio technoleg i drawsnewid y ffyrdd y mae pobl yn creu a phrofi dawns. Bydd cyfranogwyr yn ymchwilio i fformatau newydd ar gyfer adrodd storïau gan gynnwys dogfennau rhyngweithiol, gemau afliniol a hybrid rhwng ffilm, teledu, theatr a gemau realiti amgen. Bydd y garfan yn ymchwilio ac yn datblygu syniadau sy'n cynnwys deallusrwydd artiffisial yn yr ystafell newyddion, canolfan ar gyfer cynnwys pêl-droed menywod a stiwdio ffilmiau realiti rhithwir.

Yn ôl cyfarwyddwr Clwstwr, yr Athro Justin Lewis: "Mae ein carfan Clwstwr gyntaf yn cynnig amrywiaeth gyffrous o brosiectau ac mae safon y ceisiadau a ddaeth i law yn brawf o'r sector cyfryngau lewyrchus sydd yma yn ne Cymru. Yn ogystal â gwella'r diwydiannau sgrîn a newyddion, mae gan y prosiectau a ddewisir hefyd y potensial i wella sectorau eraill fel addysg, gofal iechyd a busnes.

"Rwy'n edrych ymlaen at weithio'n agos gyda'r garfan wrth iddynt droi eu syniadau'n gynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau cyffrous fydd yn rhoi gwell cyfleoedd iddynt dyfu ac y byddant, yn eu tro, yn helpu i sicrhau enw da cynyddol de Cymru fel canolfan cynhyrchu ac arloesedd ar gyfer y cyfryngau."

Meddai'r Arglwydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru: "Mae'r diwydiannau creadigol yn werth bron i £1 biliwn i Gymru bob blwyddyn ac mae'n un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU. Mae Cymru wedi mwynhau mwy o lwyddiant nag erioed dros y blynyddoedd diwethaf. Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru yn helpu i ddenu a chynhyrchu dramâu teledu llwyddiannus, ffilmiau a llwyth o bethau eraill. Mae'n arddangos Cymru i'r byd ac yn cefnogi swyddi lleol a rhoi hwb i'r economi ar yr un pryd.

"Rydym ar adeg dyngedfennol pan mae sawl cyfle yn dod ynghyd. Os bydd y gefnogaeth gywir ar gael dros y blynyddoedd nesaf, gall y diwydiant fynd o nerth i nerth gan gynnig hyd yn oed yn fwy o fanteision i Gymru.

"Rydym yn croesawu'r buddsoddiad sylweddol hwn mewn Ymchwil a Datblygu yn y Diwydiannau Creadigol ac yn falch o allu cynnig yr arian cyfatebol a helpodd i sicrhau'r rhaglen i Gymru."

Mae'r Clwstwr yn dod â holl brif ddarlledwyr Cymru, gan gynnwys BBC Cymru Wales, S4C ac ITV Cymru ynghyd â chwmnïau cynhyrchu ffilm a theledu annibynnol, cwmnïau cenedlaethol a chyrff creadigol Cymru, mannau cydweithio creadigol, cwmnïau technegol newydd, asiantaethau strategol gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, awdurdodau lleol gan gynnwys Cyngor Caerdydd a'r llywodraeth at ei gilydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y garfan gyntaf, ewch i www.clwstwr.org.uk

Dyma'r prosiectau Clwstwr sydd wedi eu hariannu gyntaf:

 • Deallusrwydd Artiffisial yn yr Ystafell Newyddion (AMPYFI)
 • Bombastic Digi Platform (Bombastic)
 • CaseFinder (Caerphilly Media)
 • Creu Platfform Newydd ar gyfer Rheoli Cynyrchiadau (Stiwdio Bait)
 • Prosiect Ffilm a Gemau (Severn Screen)
 • FutureNews Labs (Tinint)
 • Dweud Storïau'n Dameidiog, wedi'u Geoleoli (Yello Brick)
 • Canolfan Pêl-droed Menywod Ryngwladol (Nimble Productions)
 • Image Vision (Object Matrix)
 • Fformat Rhaglenni Dogfen Rhyngweithiol (Hidden Narratives)
 • Life Lab (Martha Stone Productions)
 • Gwnaed yng Nghymru (Film Hub Cymru)
 • Moving Layers (Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru)
 • Adrodd y Newyddion drwy Newyddiaduraeth Fodiwlaidd (Monnow Media)
 • Ffurfweddu 3D mewn Amser Real (Bomper Studio)
 • Rendro mewn Amser Real / Hyrwyddo Rhyngweithiol (Good Gate Media)

I ddarllen y stori yma yn Saesneg, cliciwch fan hyn