Open Days>Virtual Open Days>Astudion Trwy’r Gymraeg

Astudio Trwy'r Gymraeg


BACK TO VIRTUAL OPEN DAY

 YN ÔL I’R DIWRNOD AGORED RHITHIOL

 
Croeso i'r dudalen Sgwrs Fyw ar gyfer Astudio yn Gymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi lansio ei hadnodd sgwrsio byw ar gyfer unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud ag astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Cewch wybodaeth am yr holl gyrsiau rydym yn eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, cysylltwch â ni trwy e-bost ar hturner@cardiffmet.ac.uk neu ewch i'n gwefan astudio Iaith Gymraeg ar http://astudio.cardiffmet.ac.uk/ Dewch draw am sgwrs!

Mae ein Tîm Recriwtio Myfyrwyr a'n myfyrwyr cyfredol yn rhoi cipolwg i chi ar astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.
   


Blogiau Cymraeg
Astudio addysg gynradd gyda sac drwy gyfrwng y gymraeg: fy mhrofiad mor belled ar y cwrs.
Astudio addysg gynradd gyda sac drwy gyfrwng y gymraeg: fy mhrofiad mor belled ar y cwrs

Os rydych chi’n naill ai’n dod allan o’r chweched dosbarth neu wedi newid eich meddwl, mae penderfynu ar eich gyrfa yn ymddangos i fod yn benderfyniad brawychus i’w wneud.
Dysgwch fwy

Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol
Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol...
Dysgwch fwy

Sut mae astudio animeiddio ym met caerdydd yn fy mharatoi ar gyfer y gweithle
Sut mae astudio animeiddio ym met caerdydd yn fy mharatoi ar gyfer y gweithle

Mae edrych yn ôl ar y tair mlynedd diwethaf o astudio yma ym Met Caerdydd wedi gwneud i mi sylweddoli faint o brofiadau da dwi wedi cael ac sut mae’r cwrs wedi bod yn baratoad gwych ar gyfer dyfodol yn y diwydiant animeiddio.
Dysgwch fwy

Cyfuno addysg gynradd gyda’r gymraeg
Cyfuno addysg gynradd gyda’r gymraeg

Helo! Jack yw fy enw i a dwi ar hyn o bryd yn fy ail flwyddyn yn astudio BA Astudiaethau Addysg Gynradd. Dewisais i’r cwrs Astudiaethau Addysg Gynradd achos dwi’n hoff o weithio gyda phlant.
Dysgwch fwy

Fy rôl fel swyddog y gymraeg yn y brifysgol
Fy mhrofiad yn astudio’r cwrs seicoleg ym met caerdydd- manteisio ar bob cyfle!

Helo, fy enw i yw Megan ac dwi ar hyn o bryd yn astudio Seicoleg ym Met Caerdydd. Mae’r cwrs Seicoleg ym Met Caerdydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio ystod eang o bynciau o fewn Seicoleg- o astudio’r ymennydd dynol i ymddygiad anifeiliaid, mae ‘na rhywbeth at ddant pawb.
Dysgwch fwy

Profiad gwaith gyda fy nghwrs therapi iaith a lleferydd
Profiad gwaith gyda fy nghwrs therapi iaith a lleferydd

Helo! Miriam Williams ydw i, a fi yn fy nhymor olaf yn astudio Therapi Iaith a Lleferydd ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd.
Dysgwch fwy