Home>Cardiff Met News>Ail Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Met Caerdydd yn derbyn gwobr uchaf Innovate UK, sef Gradd A

Ail Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Met Caerdydd yn derbyn gwobr uchaf Innovate UK, sef Gradd A

 

​Mae Innovate UK wedi rhoi Gradd A i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Yard Associates Ltd, yr asiantaeth farchnata dechnegol ddi-ffwdan, annibynnol.

Cafodd y prosiect llwyddiannus ei gyllido'n rhannol gan Lywodraeth Cymru ac fe wnaeth ganolbwyntio ar ddatblygu fframwaith gwe-ddadansoddeg ymaddasol i ragfynegi ymddygiadau prynu yn y dyfodol a bu'n argymell strategaethau marchnata yn seiliedig ar hanes ymwelwyr wedi'i briodoli a data rhyngweithio.

Meddai Matthew Taylor, Cyfarwyddwr Arloesedd ym Met Caerdydd: "Rydym wrth ein bodd bod y bartneriaeth hon wedi'i chydnabod yn Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth o'r radd flaenaf wrth i ni ennill gwobr Gradd A. Mae dod â'n harbenigedd mewn gwyddor data o'n Hysgol Dechnolegau i gael gweithio ar brosiect heriol go iawn yn galluogi'r Brifysgol i sicrhau bod cynnwys ein rhaglenni gradd yn berthnasol iawn i anghenion busnesau modern. Rydym yn edrych ymlaen at gael datblygu ein perthynas gyda Yard Associates Ltd ymhellach gyda nifer o brosiectau ar y gweill eisoes".

Fe wnaeth y bartneriaeth fanteisio ar y wybodaeth o fewn y cwmni ac arbenigedd academyddion Met Caerdydd (Dr Simon Thorne a Dr Chaminda Hewage) o Ysgol Dechnolegau Caerdydd i ddatblygu a phrofi fframwaith dadansoddol addasedig ar gyfer y we.

Manteisiodd y bartneriaeth ar y wybodaeth o fewn y cwmni ac arbenigedd academyddion Met Caerdydd o Ysgol Dechnolegau Caerdydd i ddatblygu a phrofi fframwaith gwe-ddadansoddeg ymaddasol. Cyflwynodd y cynnig KTP gwreiddiol gynllun uchelgeisiol â thargedau uchel ar gyfer gwerthiant, elw a thwf y cwmni ac fe fu'r prosiect yn fwy llwyddiannus na'r disgwyliadau mwyaf. Gadawodd y newidiadau diwylliannol, proses a thechnolegol a blannwyd yn ystod y prosiect, waddol sydd wedi dylanwadu'n sylweddol ar y ffordd y mae'r busnes yn gweithredu ar hyn o bryd.

Meddai Paul Newbury, Cyfarwyddwr Yard Associates Ltd: "Mae Yard wedi elwa o'r newidiadau sylfaenol a welwyd yn y busnes, yn enwedig yr awydd mawr i fanteisio ar y rhannu gwybodaeth a ddaw drwy gynllun KTP. O ganlyniad, mae'r busnes wedi ymgymryd â nifer o brosiectau newydd gyda Met Caerdydd ac mae nifer o staff y Cwmni yn dilyn cyrsiau hyfforddiant a datblygiad newydd a mwy heriol"

Meddai Max Cheetham, un o raddedigion Met Caerdydd ac Aelod Cysylltiol KTP sydd bellach yn gyflogedig gan Yard Associates Ltd: "Bu'r KTP yma yn sbardun enfawr i ddechrau fy ngyrfa. Drwy alluogi i fi, nid yn unig fagu profiad mewn sgiliau diwydiant-cysylltiedig, ond hefyd i dreulio amser yn gwella fy sgiliau rheoli, cynllunio ac ymchwilio".

Tyfodd y bartneriaeth hon rhwng y Brifysgol a Yard Associates Ltd yn sylweddol ers dechrau'r KTP, ac mae nifer o ffrydiau gwaith proffil-uchel ar waith nawr, gan gynnwys KTP newydd, dau brosiect PhD KESS2 a phrosiectau eraill. Bydd y rhain yn gydweithrediad cyffrous rhwng Yard, Met Caerdydd a nifer o sefydliadau lleol eraill a byddan nhw'n galw'n sylweddol ar arbenigedd academyddion o fewn yr Ysgol Dechnolegau.  

Fe wnaeth yr Athro Jon Platts, Deon Ysgol Dechnolegau Caerdydd, ganmol y tîm academaidd a gefnogodd y gwaith hwn sydd wedi ennill sawl gwobr, gan ddweud, "Mae'r astudiaeth achos hon yn un dda yn dangos y manteision a all ddod drwy baru academyddion a phartneriaid diwydiannol â'i gilydd i gael mynd i'r afael â phroblemau yn y byd go iawn. Fy llongyfarchion i bob un o'r timau ar yr anrhydedd arbennig hon."

I gael rhagor o wybodaeth ar Bartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth ym Met Caerdydd a sut gallwch gyfrannu, ewch i www.cardiffmet.ac.uk/ktp neu cysylltwch â ktp@cardiffmet.ac.uk

I ddarllen y stori yma'n Saesneg, cliciwch fan yma.