Home>Cymraeg>Ysgolion Academaidd

Ysgolion Academaidd

 

​​

​Mae gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd bum ysgol academaidd. Mae pob ysgol yn gyfrifol am ei harbenigeddau penodol. Yn ogystal â dyfeisio a darparu cyrsiau perthnasol a chyfoes, mae ysgolion hefyd yn rhan bwysig o weithgareddau ymchwil a masnachol y brifysgol yn eu meysydd.

Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd

Dylunio a Thechnoleg Pensaernïol
Cerameg
Clwstwr
Celfyddyd Gain
Cyfathrebu Graffig
Darluniadu
Arlunydd Dyluniwr: Gwneuthurwr
Dylunio Cynhyrchion
Tecstilau
 

Ysgol Addysg Caerdydd

Adran y Dyniaethau
Yr Adran Datblygiad Proffesiynol
Yr Adran Addysg a Hyfforddiant Athrawon

Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol
Gwyddorau Biofeddygol
Therapïau Cyflenwol
Technoleg Ddeintyddol
Maetheg, Dieteg a Gwyddor Bwyd
Y Ganolfan Seicoleg
Diogelu’r Cyhoedd
Therapi Lleferydd ac Iaith
Canolfan Astudiaethau Podiatreg Cymru


Ysgol Reoli Caerdydd

Busnes a Rheoli
Cyfrifyddu, Economeg a Chyllid
Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau
Cyfrifiadura, Systemau Gwybodaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol
MBA Met Caerdydd

Ysgol Chwaraeon Caerdydd

Dawns
Hyfforddiant Chwaraeon
Datblygiad Chwaraeon
Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
Rheoli Chwaraeon
Tylino Chwaraeon

Canolfannau Ymchwil Met Caerdydd:

Mae holl ysgolion Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cefnogi amrywiaeth mewn addysgu, ymchwil a gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth.