Cymraeg>Hyfforddiant Athrawon>Addysg Uwchradd Ymuno Gwybodaeth

Addysg Uwchradd Ymuno Gwybodaeth


Gweler y wybodaeth isod, sydd wedi ei baratoi yn ychwanegol i'r wybodaeth ymuno. A fedrwch sicrhau eich bod yn darllen y ddau, gan sicrhau eich bod yn cwblhau a dychwelyd eich ffurflenni lleoliad ysgol gynradd erbyn y dyddiad cau a roddir.

Ni fydd y lleoliad cynradd yn berthnasol i'r rhai sy'n dechrau ar Gelf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg neu TGCh a Chyfrifiadureg.

TAR Uwchradd Celf a Dylunio

TAR Uwchradd Drama

TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg

TAR Uwchradd TGCh & Chfrifadura

TAR Uwchradd Saesneg

TAR Uwchradd Hanes

TAR Uwchradd Mathemateg

TAR Uwchradd Gwyddoniaeth (Bioleg, Cemeg, Ffiseg)

TAR Uwchradd Ieithoedd Modern Tramor

TAR Uwchradd Cerddoriaeth

TAR Uwchradd Cymraeg

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Llythyr Croeso

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Hunan Asesiad

Gwybodaeth i ddilyn ym mis Awst:

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Ffurflen Archebu Cit​ - Ni ddylid archebu cit tan mae eich lle wedi'i gadarnhau​

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Pythefnos Cynefino

TAR Uwchradd Cymraeg

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r wybodaeth ymuno a gwybodaeth bwysig arall sydd i'w ddarllen cyn dechrau'r cwrs.

Gwybodaeth bellach:

Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino. Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.

Neges i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg: TAR Uwchradd
Darllenwch yn ofalus iawn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddiadau pwysig iawn ar gyfer cofrestru gyda Cynllun ar ddechrau'r rhaglen - Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg.