Cymraeg>Hyfforddiant Athrawon>Addysg Uwchradd Ymuno Gwybodaeth

Addysg Uwchradd Ymuno Gwybodaeth

 


Gweler y wybodaeth isod, sydd wedi ei baratoi yn ychwanegol i'r wybodaeth ymuno. A fedrwch sicrhau eich bod yn darllen y ddau, gan sicrhau eich bod yn cwblhau a dychwelyd eich ffurflenni lleoliad ysgol gynradd erbyn y dyddiad cau a roddir.

Ni fydd y lleoliad cynradd yn berthnasol i'r rhai sy'n dechrau ar Gelf a Dylunio, Dylunio a Thechnoleg neu TGCh a Chyfrifiadureg.

TAR Uwchradd Celf a Dylunio

TAR Uwchradd Drama

TAR Uwchradd Dylunio a Thechnoleg

TAR Uwchradd TGCh & Chfrifadura

TAR Uwchradd Saesneg

TAR Uwchradd Hanes - i ddilyn

TAR Uwchradd Mathemateg

TAR Uwchradd Gwyddoniaeth (Bioleg, Cemeg, Ffiseg)

TAR Uwchradd Ieithoedd Modern Tramor

TAR Uwchradd Cerddoriaeth

TAR Uwchradd Cymraeg

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Llythyr Croeso

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Hunan Asesiad

Gwybodaeth i ddilyn ym mis Awst:

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Ffurflen Archebu Cit​ - Ni ddylid archebu cit tan mae eich lle wedi'i gadarnhau​

TAR Uwchradd Addysg Gorfforol - Pythefnos Cynefino

TAR Uwchradd Cymraeg

Cliciwch yma i ddychwelyd i'r wybodaeth ymuno a gwybodaeth bwysig arall sydd i'w ddarllen cyn dechrau'r cwrs.

Gwybodaeth bellach:

Cwrs Cymorth Cyntaf - rhagor o wybodaeth i ddilyn yn ystod eich wythnos cynefino. Mae hwn yn gwrs ddewisol a gynigir am bris gostyngol, bydd y dyddiadau yn cael eu cadarnhau yn ystod eich wythnos gyntaf.

Neges i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg: TAR Uwchradd (Message for Welsh medium applicants)
Darllenwch yn ofalus iawn gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddiadau pwysig iawn ar gyfer cofrestru gyda Cynllun ar ddechrau'r rhaglen - Cynllun Gwella Cyfrwng Cymraeg.