Huw Jones

Swydd: Swyddog Ymchwil ac Arloesedd

Ysgol: Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

E-bost: hpjones@cardiffmet.ac.uk

Rhif Ffôn: 02920 417078

Rhif yr Ystafell: B119

 

English Profile

 

Proffil

Ymunodd Huw â thîm Ymchwil ac Arloeseddag Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd ar ôl iddo raddio o Brifysgol Caerdydd yn 2006. Yn ei rôl fel Swyddog Ymchwil ac Arloesedd mae'n rhoi cymorth parhaus i reolwyr prosiectau academaidd o amrywiaeth o weithgareddau Ymchwil ac Arloesedd, gan sicrhau eu bod yn cyflawni canlyniadau danfonadwy o fewn y terfyn amser penodedig.

Mae gan Huw brofiad o goladu nifer o geisiadau am arian cenedlaethol a rhyngwladol ac efr yw person cyswllt yr Ysgol ar gyfer prosiectau Ewropeaidd. Mae'n gyfrifol am weinyddu'r trefniadau ar gyfer staff yr Ysgol i fynychu cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol ac mae hefyd yn rheoli rhaglen seminarau ymchwil yr Ysgol. Mae ganddo brofiad helaeth o gynnal a rheoli cynadleddau Academaidd, gweinyddu cyrsiau DPP byr a chefnogi prosiectau wedi'u hariannu gan Llywodraeth Cymru megis datblygu adnoddau PISA. Huw yw prif gyswllt cymorth yr Ysgol ar gyfer pob mater sy'n ymwneud ag Astudiaethau i Raddedigion.

Mae Huw yn rhoi cymorth gweinyddol yn Gymraeg i'r ysgol gyfan ac ef yw rheolwr canolfan y Brifysgol ar gyfer rhaglen ECDL

Rhagor o Wybodaeth

Cymwysterau:

  • BSc Econ Gwleidyddiaeth a Hanes Fodern.
  • PGCE PCET
  • ECDL