About>Learning & Teaching Development Unit>LTDU Learning and Teaching Conferences

Conferences

Quality Enhancement Conference 2019:

'Enhancing Student Engagement, Achievement and Success at Cardiff Met'Quality Enhancement Conference

The 2019 conference will take place on Thursday 5th September 2019 and will focus on the student journey at Cardiff Met.

As in previous years, we're looking for stories, pecha kuchas, workshops & posters - and calls for proposals are now open!

Please use the below form to submit your ideas before Monday 22nd July:
Quality Enhancement Conference 2019  - Proposal Form

‘Gwella Ymgysylltiad, Cyrhaeddiad a Llwyddiant Myfyrwyr ym Met Caerdydd’

Cynhelir cynhadledd 2019 ar Ddydd Iau 5 Medi 2019 a bydd yn ffocysu ar daith y myfyriwr ym Met Caerdydd.

Yn yr un modd â blynyddoedd blaenorol, rydyn ni’n edrych am straeon, pecha kuchas, gweithdai a phosteri - mae galwadau am awgrymiadau ar agor nawr!

Defnyddiwch y ffurflenni isod i gyflwyno eich syniadau cyn Dydd Llun 22 Gorffennaf:

Cynhadledd Gwella Ansawdd 2019 – Ffurflen Cais

More information coming very soon!  /  Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan iawn! 

Past Conferences:

Learning and Teaching Conference 2018 - 'What Works at Cardiff Met'